Contact us

Manufacturer: Jiangsu Suzhou Chang xin Wooden Co. Ltd.
Production base Address: Suzhou city,Jiangsu Province china.
Address: No.8 Yuanxin Road,Taoyuan Township,Wujiang City,Jiangsu Province,China

Changxin Wooden China Service Center
Phone: +086  0  13506722389
Email: info@cxwooden.com
Free service hotline: +086 400 6572 582
Website: www.changxinwooden.com

Copyright © 2014-2015 China Suzhou Chang Xin Wooden Co.Ltd. |